• J&J ELECTRONICS LTD.
  • No.79,Ren-ai Road, Zhongli City,Taoyuan
    County 320, Taiwan
  • 32067
  • 886-3-4528369
  • 886-3-4535366
  • Joe Lee (Sales Manager)
  • 886-3-4528369